Elavfall

Tillbaka till sidan Källsortering

Elavfall är uttjänta elprodukter som har sladd eller drivs med batteri. Elavfall innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som till exempel kadmium, kvicksilver, bly och PCB.

Nu kan du lämna mindre typer av elavfall i din miljöbod, som till exempel sladdar, laddare, hårfönar, leksaker med inbyggda batterier, klockor, hörlurar, telefoner, ficklampor med mera. Får det inte plats lämnas det i stället till Återbruket.

Viktigt att tänka på:

  • Plocka inte isär elprodukterna innan du lämnar dem i din miljöbod eller lämnar till Återbruket, särskilt inte tv- och dataskärmar.
  • Elektronik kan innehålla farliga ämnen som är skadliga för både miljö och hälsa.

       Elavfall

Vad händer med elavfallet?
Elavfall innehåller, förutom skadliga ämnen, en mängd material som kan återvinnas. Järn, aluminium, koppar och ädelmetaller återvinns i så stor utsträckning som möjligt. De delar som innehåller skadliga ämnen demonteras och skickas till destruktion.

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar