Grovavfall

Tillbaka till sidan Källsortering

 
Grovavfall är större hushållsavfall som är trasigt och som inte ryms i kärlet för restavfall. Allt grovavfall ska lämnas till Återbruket.

Viktigt att tänka på:

  • Allt grovavfall ska sorteras och lämnas på Återbruket.

Vad händer med grovavfallet?
Allt grovavfall som kan återvinnas tas tillvara. Det grovavfall som inte går att sortera läggs på deponi eller går till förbränning. Vid förbränning utvinns energi som till exempel kan användas för uppvärmning av bostäder.

       Grovavfall


Hämtning av grovavfall

Om du själv inte har möjlighet att lämna ditt grovavfall till Återbruket kan du använda VafabMiljös budningstjänst. Se VafabMiljös hemsida för priser och tjänster.

VafabMiljös extra tjänster – hämtning av grovavfall, kyl och frys

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar