Matavfall

Tillbaka till sidan Källsortering

Matavfallet rötas till biogas. Matavfallet lägger du i den bruna papperspåsen, som finns att hämta gratis i din miljöbod. Påsen lägger du sedan i det bruna kärlet för matavfall.

Viktigt att tänka på:

  • Lägg aldrig den bruna papperspåsen i en plastpåse, plast förstör processen i biogasanläggningen.
  • Vik ihop den bruna papperspåsen ordentligt så att inte matavfallet ramlar ur och smutsar ner kärlet.


       Matavfall

Vad händer med matavfallet?
Allt matavfall som samlas in från hushållen rötas i biogasanläggningen på Gryta, Västerås. Gasen som framställs används som fordonsgas och den rötrest som blir kvar används som gödsel på åkrarna.

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar