Glasförpackningar

Tillbaka till sidan Källsortering

Det är viktigt för återvinningen att skilja på färgat och ofärgat glas. Därför läggs glas i två olika sorteringskärl, ett för färgat glas och ett för ofärgat glas.

Viktigt att tänka på:

  • Skilj på färgat och ofärgat glas.
  • Skölj ur förpackningen med kallt vatten.
  • Lämna inte glasförpackningar med pant eller som innehåller farligt avfall, till exempel olja och färger.
  • Keramik, porslin och spegelglas får inte läggas bland glasförpackningarna.
  • Lämna inte föremål av glas som inte är förpackningar, till exempel dricksglas, kristall, lampor och lysrör.

 
Vad händer med de ofärgade glasförpackningarna?

Ofärgat glaskross används främst till nya ofärgade flaskor och burkar därför är det särskilt viktigt att råvaran är just ofärgad. En tredjedel går till tillverkning av glasull som används för värmeisolering.

Vad händer med de färgade glasförpackningarna?
Det färgade glaset sorteras och krossas sedan till olika fraktionsstorlekar beroende på vad det ska användas till. Nästan två tredjedelar av det inlämnade glaset går till tillverkning av nya flaskor och burkar.

       Ofärgade glasförpackningar       Färgade glasförpackningar

 

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar