Parkeringsregler

För att allt ska fungera bra för dig som har parkering har vi regler för våra parkeringsplatser. Vi samarbetar med Avarn Security, som i sin tur anlitar Q-Park, för att se till att reglerna följs. Om de inte gör det, kan det resultera i en p-bot med motsvarande belopp som för kommunens felparkeringsavgift.

I- och urlastning

Du får bara parkera på parkeringar. På all övrig mark är det parkeringsförbud. Du får dock parkera för att lasta i och ur ett fordon, till exempel när du flyttar. Men du får inte lämna fordonet mer än 6 minuter. Om du står längre kan du få en p-bot.

Parkeringsplats med eller utan el

 • Parkeringsplatsen ska endast användas som uppställningsplats för motorfordon som personbil och MC.
 • Platsen ska inte användas som uppställningsplats för husvagnar, husbilar eller släp.
 • Det är inte tillåtet att hyra ut parkeringen i andra hand utan skriftligt tillstånd från Mimer.
 • Olovlig uthyrning kan ligga till grund för uppsägning av avtalet.
 • Fordonet ska stå innanför anvisad plats.
 • Om du använder motorvärmare är du skyldig att ta bort motorvärmarkabeln när den inte används. En ansluten kabel kan vara spänningsförande och innebär risk för elstötar.
 • Bilen måste vara i sådant skick att den inte utgör en miljöfara, läcker någon form av vätska, har trasiga fönster alternativt lyktglas eller på annat sätt faller under skrotbilsförordningen.

Centralgarage/Termogarage/Carport

 • Garaget ska endast användas som uppställningsplats för motorfordon som personbil och MC.
 • Platsen ska inte användas som uppställningsplats för husvagnar, husbilar eller släp.
 • En uppsättning säsongsdäck får förvaras på platsen.
 • Det är inte tillåtet att förvara gasol, brandfarliga vätskor eller bilbatterier i garaget.
 • Det är inte tillåtet att använda garage som förråd eller verkstad.
 • Det är inte tillåtet att hyra ut parkeringsplatsen i andra hand utan skriftligt tillstånd av fastighetsägaren.
 • Olovlig uthyrning kan ligga till grund för uppsägning av avtalet.
 • Om du använder motorvärmare är du skyldig att ta bort motorvärmarkabeln när den inte används. En ansluten kabel kan vara spänningsförande och innebär risk för elstötar.

Garage

 • Garaget ska endast användas som uppställningsplats för motorfordon som personbil och MC.
 • Platsen ska inte användas som uppställningsplats för husvagnar, husbilar eller släp.
 • En uppsättning säsongsdäck får förvaras på platsen.
 • Det är inte tillåtet att förvara gasol eller brandfarliga vätskor i garaget (endast en reservdunk tillhörande bilen).
 • Det är inte tillåtet att använda garaget som förråd eller verkstad.
 • Det är inte tillåtet att hyra ut garaget i andra hand utan skriftligt tillstånd av fastighetsägaren. Olovlig uthyrning kan ligga till grund för uppsägning av avtalet.
 • Det är inte tillåtet att ändra eller utöka garagets elektriska starkströmsanläggning.

Besöksparkeringar

 • Avgiftsbelagda alla dagar, 6 kr/timme eller 35 kr/dygn
 • Fordonet får inte vara skrivet på adressen.
 • Platsen ska inte användas som uppställningsplats för husvagnar, husbilar eller släp.
 • Bilen måste vara registrerad och i kördugligt skick.

Parkeringstillstånd och sms-parkering

 • Besökande med giltigt handikapptillstånd kan parkera utan avgift upp till 24 timmar på våra avgiftsbelagda besöksparkeringar.
 • Följ anvisningarna på betalautomaten för att betala med sms.