Farligt avfall

Tillbaka till sidan Källsortering

Farligt avfall är skadligt både för miljön och för vår hälsa. Det är därför viktigt att du sorterar ut det farliga avfallet och lämnar det till Återbruket.

Viktigt att tänka på:

  • Kontrollera så att förpackningarna inte läcker.
  • Skriv på vad förpackningarna innehåller.
  • Spola aldrig ner farligt avfall i toaletten!
  • Mediciner ska lämnas till apoteket.
  • Sprutor och kanyler ska lämnas till apoteket.

Farligt avfall


Vad händer med farliga avfall?
Farligt avfall skickas till olika behandlingsanläggningar där det destrueras, det vill säga oskadliggörs genom till exempel förbränning vid hög temperatur.

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar