Pappersförpackningar

Tillbaka till sidan Källsortering

Pappersförpackningar och kartonger lämnar du i miljöboden. Ibland kan förpackningarna ha en insida av plast eller aluminium. En regel att tillämpa då är att om förpackningen består till hälften, eller mer, av papper ska den alltid sorteras som en pappersförpackning.

Viktigt att tänka på:

  • Skölj ur förpackningarna med kallt vatten.
  • Platta ihop förpackningarna så tar de inte lika mycket plats.
  • Stora pappskivor kan delas i mindre bitar.

       Pappersförpackningar

Vad händer med pappersförpackningarna?
Pappersförpackningarna återvinns och blir till nya pappersförpackningar som till exempel pasta- och tvättmedelspaket. De kan också bli ytskikt till gipsplattor. Wellpapp skickas till återvinning och nyproduktion av till exempel nya wellpappkartonger.

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar