Bygganvisningar

Det finns flera styrande dokument för hur Mimer bygger. Dessa anvisningar ska användas i all byggnation och ligga till grund för vårt och våra entreprenörers arbete.

Det är viktigt för alla som beställer, eller ska utföra någon form av byggnation, att läsa igenom dokumenten så man vet vad som gäller för Mimer.

Mimers bygganvisningar 2017


Systembeskrivning


Allmänna anvisningar


Projektdata


CAD-manual

      
Gränsdragningslista


Hus, byggdelsbeskrivning

      
Hus, typrumsbeskrivning


Mark


VVS, VS

VVS, vent

El

Styr

 

Bilagor


Styr, bilaga 1