Våra boendekoncept

 

 
HemDirekt

HemDirekt är lägenheter som är lediga just nu eller som blir lediga inom kort. När en lägenhet är ledig för uthyrning publiceras den på vår hemsida tillsammans med övriga lediga lägenheter under två dygn. Under den tiden har du möjlighet att anmäla ditt intresse. Därefter sker en slumpvis dragning av dem som sökt en HemDirekt-lägenhet. När lägenheten avpubliceras sköter systemet automatiskt den slumpvisa dragningen bland de som har anmält intresse för just den lägenheten.

För att ha möjlighet att hyra en HemDirekt-lägenhet behöver du:

 • Uppfylla våra grundkrav för att hyra lägenhet
 • Vara folkbokförd i Västerås
 • Vara beredd att ta lägenheten så snart den är ledig att hyra

Lediga lägenheter

 
       

 

 
Korttidskontrakt

Lägenheten hyrs ut tillfälligt på grund av ombyggnation i området eller för att användas som evakueringslägenhet. Du som hyresgäst har möjlighet att bo kvar tills dess att Mimer har behov av bostaden. Avtalet löper en månad i taget med en månads uppsägningstid för båda parter och ett avtal gällande avstående från besittningsskydd ska undertecknas vid avtalsskrivande.

Läs mer om besittningsskydd på Hyresnämndens hemsida

Din kötid hos oss påverkas inte av in- eller utflytt från denna lägenhet. Lägenheten hyrs ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer utförs och lägenhetsunderhållet, Plusval, är stoppat.

För att ha möjlighet att hyra en lägenhet med korttidskontrakt behöver du:

 • Uppfylla våra grundkrav för att hyra lägenhet
 • Vara folkbokförd i Västerås
 • Vara beredd att ta lägenheten så snart den är ledig att hyra
 
       


 
Lätt att leva 55+

Det här gäller för att söka lägenhet i Lätt att leva-konceptet:

 • Den som är huvudsökande ska ha fyllt 55 år. Make/maka eller sambo får dock vara yngre. (Om en sådan lägenhet inte hyrs ut, d v s är vakant, kan yngre än 55 år få möjlighet att hyra lägenheten.)
 • Inte ha några hemmaboende barn.
 
       

 

Nyproduktion

Vi presenterar vår nyproduktion tillsammans med våra övriga lägenheter på sidan Lediga lägenheter.

Lediga lägenheter

 
       

Orange ikon med siffrorna 18 och 27 - symbol för ungdomslägenheterna

 
Ungdomslägenheter

Det här gäller för att söka en ungdomslägenhet:

 • Du ska vara mellan 18 och 27 år för att kunna söka en ungdomslägenhet.
 • Uthyrning sker via den vanliga kön.
 • Du har rätt att bo kvar i lägenheten så länge du vill, det vill säga även när du har passerat 27 år.
 • Det är du som är huvudsökande som måste uppfylla ålderskravet då lägenheten söks. Medsökande kan skrivas med på kontraktet även om den personen inte uppfyller ålderskravet.