Kunddialog

Vi vill gärna ha en konstruktiv dialog med våra kunder så att vi kan bli bättre. Vårt mål är att ha ännu högre kundnöjdhet än senaste mätningen som gav ett serviceindex på drygt 83 procent. Ett högt betyg men vår ambition är att bli ännu bättre. Vi ska bli Sveriges bästa bostadsföretag.

Varje år genomför vi en kundenkät (AktivBo) som skickas ut till hälften av alla våra hyresgäster. Andra hälten får enkäten året därpå. De senaste årens mätningar visar på en jämn, hög nivå på omkring 82-84 % nöjdhet.

Senaste mätningen – våren/sommaren 2017

Enkätsvaren bestod av fina omdömen över hela skalan och kundnöjdheten har ökat sedan förra enkäten. Produktindex, som beskriver till exempel lägenheter och utemiljöer, går stadigt uppåt liksom Serviceindex som ökar till 83,3 procent. Inom Serviceindex ingår bland annat trygghetsupplevelsen, om det är rent och snyggt i bostadsområdena och hur smidigt det går att få hjälp. Framför allt är hyresgästerna allt nöjdare med det sistnämnda, att fel är enkla att anmäla, rättas till skyndsamt och med kvalitet i utförandet.

      

Några av Mimers medarbetare på väg för att dela ut enkäten. Med gröna banderoller med texten Hjälp oss att bli bäst! mimer

Kundenkäten ligger till grund för vårt fortsatta arbete

Det samlade resultatet är värdefull information från våra hyresgäster. Det ligger sedan till grund för vår planering av verksamheten framåt.

 

Tyck gärna till

Alla åsikter, kommentarer och förslag – bra som dåliga – tar vi till oss och återkopplar givetvis till den som har lämnat synpunkten. Antalet synpunkter har minskat de senaste åren. En trolig orsak är att vi har ökat vår närvaro i sociala medier där många synpunkter kommer in. Vi ser gärna att fler tycker till.

Tyck till om oss

        

Tyck till om Mimer