Bostadsanpassning

Du som har en långvarig eller permanent funktionsnedsättning kan få bidrag för bostadsanpassning. Bidraget går till de åtgärder som krävs för att anpassa bostaden så att den fungerar ändamålsenligt. Det kan handla om att ta bort trösklar, montera så kallad spisvakt eller byta ut badkar mot duschkabin.

Ansökan om bidrag till bostadsanpassning

Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning hos Västerås stad. Bidraget är avsett för personer med alla typer av långvariga eller permanenta funktionsnedsättningar (inte frakturer). Det ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in i och ut ur bostaden.

Mer information och ansökningsblanketter

Mer information och ansökningsblanketter hittar du på Västerås stads hemsida om hjälpmedel och bostadsanpassning. Till ansökan behöver du även bifoga ett intyg från en sakkunnig (som ofta en arbetsterapeut).

Hjälpmedel och bostadsanpassning, Västerås stad