Bo kooperativt

Vad innebär det att bo i en kooperativ hyresrätt?

Kooperativ hyresrätt är en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. I en kooperativ hyresrätt hyr du din lägenhet på samma villkor som en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att du hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening, som du själv också blir medlem i.

Den kooperativa hyresrätten gör det möjligt för fler att bo i attraktiva områden, till en relativt låg insats och en fördelaktig hyra. Lägenheterna i kvarteret Sjöodjuret kommer att hyras ut som kooperativa hyresrätter. 

Läs mer om kvarteret Sjöodjuret i Kajstaden

Varför betalar man en insats?

För få att hyra en lägenhet med kooperativt hyreskontrakt behöver man bli medlem i den kooperativa hyresrättsföreningen. Och för att bli medlem krävs att man betalar en summa i insats till föreningen. Om man flyttar och lämnar föreningen får man tillbaka sin insats.

Vem får lägenhet och vem äger den?

För att hyra en kooperativ lägenhet måste man stå i Mimers bostadskö. Det är antal köpoäng, betald insats och om man uppfyller grundkraven för att få hyra som avgör vem som erbjuds lägenhet. Lägenheten kan inte köpas och säljas, utan tillhör föreningen. Om man flyttar får man tillbaka insatsen och lägenheten hyrs ut till en ny medlem. Vid utflyttning gäller normal uppsägningstid på 3 månader.

Föreningen och Mimer bestämmer tillsammans

En kooperativ ekonomisk hyresrättsförening kan äga eller hyra ett hus. Hos Mimer innebär boendeformen att föreningen hyr huset av Mimer. Föreningen bestämmer tillsammans med Mimer i vilken omfattning föreningen ska ansvara för teknisk och ekonomisk förvaltning. Arbetsfördelningen mellan Mimer och föreningen regleras genom ett förvaltningsavtal. Föreningen betalar hyra till Mimer.

Delaktighet och inflytande i föreningsbeslut

Om du bor i kooperativ hyresrätt får du ett direkt boinflytande, du har bytesrätt, besittningsskydd och andra rättigheter och skyldigheter enligt hyreslagstiftningen. Däremot har du inte hyresgästinflytande vid förbättrings- och förändringsarbete. Föreningen bestämmer själv lägenheternas hyresnivå och tar beslut om förvaltning genom styrelsebeslut eller på föreningens årsstämma.