Samhällsbyggare i ett växande Västerås

 

 

Mimer har en viktig roll som samhällsbyggare. En uppgift där vi som allmännyttigt bolag bygger lägenheter och radhus åt alla. Vi tar hand om våra hus och engagerar oss i olika projekt för att utveckla Västerås på ett positivt sätt.

Nedan hittar du planerade nyproduktioner de närmaste åren. Tänk på att det är idébilder och att ändringar kan ske när det gäller utformning av husen och antal lägenheter.

 


Mimer bildades 1920 och har sedan dess varit en viktig aktör i utvecklingen av Västerås. Från historiska träbyggnader till moderna bostadskvarter. Bilden visar Parkflygeln på Nordanby Äng.

 

 

 
Bäckby centrum
 125 lägenheter
 Inflyttning 2020/2021
      
 Skallberget
 Älgen

 96 lägenheter
 Inflyttning 2019/2020

 
  
Centrum
Klaudia, Herta
och Kraka

 Antal lägenheter ej klart
 Inflyttning ej klart

 
 

 

 
Öster Mälarstrand
Förseglet

 500 lägenheter
 Inflyttning 2020/2021
 (Etapp 1)