Plastförpackningar

Tillbaka till sidan Källsortering

Förpackningar av hårdplast och mjukplast lämnar du i samma kärl i miljöboden.

Viktigt att tänka på:

  • Skölj ur förpackningarna med kallt vatten.
  • Ta bort lock, kapsyler och andra detaljer och sortera dessa separat. Även plastlock sorteras bredvid, då blir det lättare att komprimera förpackningarna.
  • Blöjor ska inte sorteras som plast utan som restavfall.
  • Förpackningar som innehåller farligt avfall som till exempel olja, lim och färger ska lämnas som farligt avfall till Återbruket.        Plastförpackningar

 


Vad händer med plastförpackningarna?

Först skiljs de mjuka och hårda förpackningarna åt med hjälp av luft, man blåser/suger bort mjukplasten från den blandade fraktionen. Mjukplasten skickas sedan till förbränning där energi utvinns. Av hårdplasten tillverkar man nya plastprodukter som till exmpel schampoflaskor och bullerplank.

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar