Metallförpackningar

Tillbaka till sidan Källsortering

Visste du att om man samlar in alla använda kapsyler i Sverige under ett år räcker stålet till 2 200 nya bilar. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst eftersom kvalitén inte förändras.

Viktigt att tänka på:

  • Skölj ur förpackningen och platta ihop den.
  • Ta bort lock, kapsyler och andra detaljer som inte är av metall och sortera dessa efter materialslag.
  • Aluminiumburkar med pant, pantas i affären.
  • Förpackningar som innehåller till exempel olja eller färgskvättar lämnas som farligt avfall till Återbruket.
  • Låt korken på kaviartuben sitta kvar för att undvika lukt.

 

       Metallförpackningar


Vad händer med metallförpackningarna?
Metallförpackningarna skickas iväg och smälts ner. Av det återvunna materialet tillverkas sedan antingen gjutaluminium till bilar eller nya metallförpackningar.

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar