Snabbare väg till arbete, studier och det gemensamma samhället

Jobbpunkt Mimer arbetar för att ge dig nycklarna till att förstå och vilja arbeta för att etablera dig på arbetsmarknaden. Det handlar om att förstå sin egen förmåga, behov och utveckling.

Våra föreläsningar och aktiviteter bidrar till nya perspektiv och förståelser för svensk arbetsmarknad. Vi jobbar med kraftfulla verktyg inom självledarskap i syfte att snabbare kunna ta en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Du får kunskap och kompetens, coachning, vägledning, nya nätverk och fysisk träning. Jobbpunkt Mimer är en bra bas att stå på inför kommande arbetsliv.

Många människor har snabbt fått jobb, börjat studera eller startat eget efter att ha genomgått någon av Jobbpunkt Mimers program. Kanske du är en av dem?

Ta del av berättelser från tidigare deltagare i Propellern
 

Om Propellern – ett program för inkludering

Sedan 2016 erbjuder Jobbpunkt Mimer ”Propellern” – ett inkluderingsprogram för personer som är ganska nya i Sverige. Det handlar om att snabbare kunna komma ut i arbete eller studier och att underlätta mötet mellan människor i vår stad. Genom det riktade ”Projektet Propellern” hjälper vi till att ge människorna nycklarna till att förstå och vilja arbeta för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi arbetar med att träna hjärna, hjärta, språk och kropp för att skapa en snabbare väg in i arbete eller studier.

Programmet på 16 veckor består av tre delar:

  1. Analysera sin egen kompetens och förmåga för att sätta upp egna mål att jobba för.
  2. Öka kunskapen och förståelsen om det svenska samhället, kulturen och Västerås.
  3. Nätverkande för att få deltagarna in i praktik, jobb eller studier. Praktiken kommer att erbjudas på Mimers alla avdelningar men också på andra företag.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan få ut dig snabbare i jobb eller till studier.

   
Maria Lindelöf 
070-465 71 04

maria.lindelof@mimer.nu
 Åke Larsson
 076-569 04 83 
ake.larsson@mimer.nu 


Propellern

Propellern är ett inkluderingsprogram för personer som är ganska nya i Sverige. Propellern ska ge deltagarna verktyg för att snabbare komma ut arbete eller studier.
Kontakta oss om du är intresserad:
Telefon: 021-39 71 00
E-post: jobbpunkt@mimer.nu