Matfett och matolja

Tillbaka till sidan Källsortering

Matfett och matolja som använts i matlagning kan återvinnas och ska inte hällas ut i avloppet där det kan orsaka stopp. Mindre mängder kan du lätt suga upp med hushållspapper och lägga i den bruna matavfallspåsen. Större mängder lämnar du på Återbruket.

Viktigt att tänka på:

  • Häll inte ut matfett i vasken.
  • Matfett som stelnar eller kan sugas upp med papper kan du lägga i den bruna påsen.
  • Större mängder matfett ska lämnas på närmaste återbruk.

Vad händer med matfettet?
Matfettet transporteras till VafabMiljös anläggning på Gryta, där det rötas till biogas som bilar och bussar använder som drivmedel.

       Sortering av matfett med hjälp av en tratt

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar