Vatten

Tillbaka till sidan Energitips

Vattendroppe

 

Visste du att hushållen i Sverige gör av med cirka 600 miljoner kubikmeter vatten varje år? Ungefär en tredjedel av denna mängd är varmvatten.

Att värma vatten för dusch, bad, disk och tvätt motsvarar ungefär 20 % av energianvändningen i ett hushåll. Varje person förbrukar i snitt 200 liter vatten per person och dygn, av dessa är 70 liter varmvatten. Här kan du verkligen göra skillnad!

Kostnaderna för vattenåtgång och uppvärmning av varmvatten får alla hyresgäster betala på hyran. I vissa lägenheter mäts varmvattenförbrukningen och hyresgästen får betala för sin faktiska förbrukning av varmvatten.

Vattenbesparing, framför allt av varmvatten, medför stora energi- och kostnadsbesparingar. Varmvattenförbrukningen kan minskas dels genom förändrade vanor men också genom olika tekniska lösningar som till exempel snålspolande kranar och sänkt varmvattentemperatur.

 

Hur du enkelt kan minska din energianvändning:

- Badrum
- Belysning
- Hemelektronik
- Kök
- Vatten
- Ventilation
- Värme