Lampor

Tillbaka till sidan Källsortering


Alla lampor läggs i samma behållare i miljöboden oavsett om det är glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor eller LED-lampor.

Viktigt att tänka på:

  • Var försiktig när du lägger i lamporna i kärlen så de inte går sönder.

Vad händer med glödlamporna?
Lamporna skickas till ett särskilt behandlingsföretag där glas, metall, kvicksilver, bly och elektronik från lampan sorteras och återvinns.

     Glöd- och lågenergilampor

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar