Restavfall

Tillbaka till sidan Källsortering

Det som blir över när du har källsorterat ditt avfall kallas restavfall och det kan du slänga i din miljöbod. Ju mindre desto bättre!

Viktigt att tänka på:

  • Linda in vassa föremål i till exempel tidningspapper innan du slänger dem, annars kan de skära hål i soppåsen.
  • Sortera så mycket du kan och lägg så lite som möjligt i restavfallet.
  • Knyt ihop påsen så det inte ramlar ut avfall i kärlet.

 

       Restavfall


Vad händer med restavfallet?
Det som slängs i restavfallet går till förbränning. Vid förbränning utvinns energi som till exempel kan användas för uppvärmning av bostäder.

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar