Batterier

Tillbaka till sidan Källsortering

De flesta batterier kan lämnas i batteriholken i miljöboden. Det kan finnas inbyggda batterier i vissa apparater. Kan du inte ta loss batteriet lämnar du hela apparaten i behållaren för elavfall (om den inte får plats där lämnar du den på Återbruket).

Viktigt att tänka på:

  • Batterier kan innehålla kvicksilver, bly eller kadmium.
  • Farligast är de laddningsbara batterierna samt små knappcellsbatterier.
  • Bilbatterier innehåller bly och syra och ska alltid lämnas på Återbruket.

 

Vad händer med batterierna?
Batterierna sorteras efter innehåll därefter skickas de för återvinning eller långtidsförvaring.

 

       Batterier

Använd gärna laddbara batterier

 

 

Så här källsorterar du för en bättre värld:

- Batterier
- Elavfall
- Farligt avfall
- Glasförpackningar
- Grovavfall
- Lampor
- Matavfall
- Matfett och matolja
- Metallförpackningar
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Restavfall
- Tidningar