Ventilation

Tillbaka till sidan Energitips

Det finns flera olika typer av ventilation i Mimers lägenheter. Vanligast är frånluftsventilation, men det kan också vara självdrag eller till- och frånluftsventilation. Det innebär att en fläkt suger ut gammal luft från lägenheten via ventiler i wc/dusch och ovanför spisen i köket.

Ventil    Att ventilationen fungerar med rätt luftflöde kontrolleras regelbundet av Mimer. För att ventilationen i en lägenhet ska fungera optimalt måste samma mängd luft som sugs ut från lägenheten även släppas in i lägenheten. Uteluften kan komma in genom ventiler i väggar eller fönsterkarmar samt genom vädringsluckor. Det är viktigt att dessa ventiler alltid hålls öppna, om de stängs kommer luften istället att smita in runt fönster, balkongdörrar, golvlister, brevinkast eller andra otätheter, vilket medför obehag som till exempel drag eller kalla golv.

Om det finns en ventilationskåpa ovanför spisen finns i de flesta fall ett metallfilter i denna. Filtret blir med tiden igensatt av fett och damm och ska då rengöras. Det kan lätt tas ner utan verktyg och ska diskas med varmvatten och diskmedel, helst en gång i månaden för att ventilationen från köket ska fungera riktigt bra.


Vädring

En vanlig missuppfattning är att man inte ska öppna fönster för att det stör ventilationen. Att öppna fönster då och då för ökad ventilation och tillfälligt korsdrag känns både skönt och luktar fräscht. Det du ska tänka på när du vädrar är att inte låta fönster eller balkongdörr stå på glänt hela dagen, utan istället vädra kort och intensivt genom att ha korsdrag i några minuter. Vid snabb och intensiv vädring byts luften ut utan att lägenheten kyls ner.

   

Flicka med fläktande hår

 

Hur du enkelt kan minska din energianvändning:

- Badrum
- Belysning
- Hemelektronik
- Kök
- Vatten
- Ventilation
- Värme