Källsortera för en bättre värld

Visste du att din schampoflaska kan bli ett bullerplank? Eller att äppelskruttarna kan förvandlas till biogas? Så är det faktiskt, allt avfall som sorteras på rätt sätt kan komma till nytta igen. Alla som bor hos Mimer har en miljöbod nära sin bostad.

Att ta hand om avfallet på rätt sätt är ett mycket viktigt arbete och vi hoppas att du som hyresgäst vill vara med och hjälpa till. Grovavfall, större elavfall och farligt avfall lämnar du på Återbruket.
 

Så här källsorterar du

Klicka på respektive länk för att veta hur du ska sortera.

     

Varför källsortera? 

Dagens livsstil tär hårt på jordens resurser. Naturtillgångarna kommer inte att räcka i all evighet, särskilt inte när jordens befolkning ständigt ökar och allt fler i världen får det bättre ekonomiskt. Du och jag har alla ett gemensamt ansvar gentemot miljön som vi måste ta på största allvar. Genom källsortering återvinner vi material så att användbara råvaror och energi kan utvinnas ur vårt avfall.
 • Materialbesparing
  När du källsorterar kan vi återvinna material som till exempel metall och papper för att göra nya varor av istället för att man måste bryta ny malm och fälla flera träd.

 • Energibesparing
  Att använda återvunnet material kräver inte lika mycket energi som att använda ny råvara. Genom att till exempel återvinna en konservburk sparar du 90 % energi jämfört med att göra en konservburk av ny metall.
    

Folder om Mimers miljöbod och hur man källsorterar
Klicka på bilden för att få alla tips om källsortering samlade.

 • Ekonomi
  Om vi inte källsorterar blir det stora mängder restavfall som istället går till förbränning eller läggs på hög.

 • Miljö
  Genom att källsortera undviker vi att farliga ämnen läcker ut och förorenar vår miljö. 

 • Nationella miljömål
  Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser är en del av det målet.
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hitta till Återbruket

Vid Återbruken, Västerås återvinningscentraler, kan du lämna ditt grovavfall, farliga avfall och de elavfall som inte får plats i elavfallsbehållaren i din miljöbod.

Här hittar du adresserna till Återbruken