Daglig verksamhet - där alla spelar roll

Chans till meningsfull sysselsättning

Sedan 2015 arbetar cirka fem personer från Daglig verksamhet här på Mimer tillsammans med en handledare från Västerås stad. Tanken är att dessa personer, alla med en psykisk funktionsnedsättning, ska kunna få en meningsfull sysselsättning.

Syftet med verksamheten är flera. Vi vill ge personer med psykisk funktionsnedsättning en meningsfull aktivitet samtidigt som de sätter en extra guldkant för våra kunder. Vi vill dessutom att våra medarbetare och kunder ska få en förståelse för att vi är olika som människor men att alla behövs. Verksamheten går under parollen ”Alla spelar roll” och ett antal medarbetare som har egen erfarenhet av psykiska funktionsnedsättningar (är kontaktpersoner eller har barn med en funktionsnedsättning) driver arbetet med gruppen.

  Alla spelar roll - loggan för verksamheten

Kort om Daglig verksamhet

Västerås stad har i uppdrag att sysselsätta personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är en insats enligt LSS för personer med kognitiv/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom/autism, Tourettes syndrom, språkstörning, kommunikationsstörning och tvångssyndrom.

Utifrån skadans art delas sysselsättningen in i tre olika delar: Upplevelse, Aktivitet eller Arbete. Hos oss är personer med som ingår i gruppen Arbete. Dessa personer får arbeta i sin egen takt med enklare uppgifter. All ersättning utgår från Västerås stad eller från Försäkringskassan. Västerås stad står för en handledare till en grupp på fem personer som behöver daglig verksamhet. Vi på Mimer bidrar med handledare, material och transportmedel.

Läs mer om Daglig verksamhet i Västerås