Vår boinformatör - Abdilaahi Hassan

Att det är svårt att komma ny till en stad vet de flesta. Men hur svårt det kan vara att komma till ett nytt land med helt annan kultur och levnadssätt är det färre som vet. För att underlätta för den senare gruppen har vi sedan 2010 tjänsten boinformatör.

Vår boinformatör heter Abdilaahi Hassan och var den person som såg behovet som resulterade i tjänsten boinformatör. Abdilaahi såg att många av hans landsmän, somalier, hade svårt att komma in i det svenska samhället och kulturen. Och ovanpå det finns givetvis språkliga utmaningar. Abdilaahi pratar och skriver somaliska och pratar dessutom arabiska, vilket innebär att vi når en betydande andel av våra nyanlända hyresgäster.

Boinformatörens uppgift

Boinformatören har uppgiften att vara länken mellan Mimer och de nysvenskar som behöver hjälp med såväl språket som seder och bruk. Han har bland annat besökt alla somaliska hyresgäster och informerat om frågor kring boendet. Det handlade bland annat om att förstå hyreskontraktet, hänsyn till grannarna och hur man beter sig vad gäller miljöbodar, tvättstugor och kök.
   Vår boinformatör Abdilaahi Hassan