Samverkansavtal för staden utan gränser

Vi arbetar tillsammans med Västerås stad för att hjälpa dem som inte kan få en bostad av egen kraft. Det gör vi för att bidra till en god utveckling och ett hållbart samhälle på lång sikt. Västerås stads vision är Staden utan gränser, där alla kan vara delaktiga och bidra till en trygg och harmonisk stad. En bostad är grunden för att ge människor den delaktigheten, för sig själva och för sina barn.

      

Symbol för Samverkansavtalet: Illustration av ett barn och en vuxen i ett grönt hus med en stor sol

Om samverkansavtalet

Samverkansavtalet är en samförståndslösning mellan Västerås stad och fastighetsägarna i Västerås. Det bygger på en vilja att delta aktivt i arbetet med bostadssociala frågor. Syftet är att skapa bra förutsättningar för tillgång på bostäder till utsatta grupper som inte av egen kraft kan få en bostad och för kommunens flyktingmottagande. Parterna har som mål att motverka segregation på bostadsmarknaden och att göra människor kvarboende så långt det är möjligt.