Om Mimers sponsring

Vi på Mimer har en lång tradition av att samarbeta med föreningar, företag och Västerås stad för att aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling i Västerås. Vi vill skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden, stärka Mimers varumärke och dra vårt strå till stacken för att göra Västerås till en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Det är också viktigt för oss att sponsringen är affärsmässig och till ömsesidig nytta för båda parter.

Vi får en mängd förfrågningar om samarbeten och för att kunna hantera dem har vi tagit fram en Sponsringspolicy. Sammanfattat gäller följande:

  • Sponsringen sker i huvudsak till icke-kommersiella verksamheter.
  • De som vi sponsrar ska ha en tydlig anknytning till Mimers bostadsområden, beröra många av Mimers hyresgäster och/eller bidra till Västerås utveckling.
  • Vi ska dela varandras värderingar när det gäller etik, moral och miljö.
  • Vi prioriterar samarbeten med föreningar som har en stor barn- och ungdomsverksamhet och aktivt arbetar med jämställdhet mellan könen.
  • Konkreta motprestationer krävs av dem vi sponsrar. Ofta sker det genom Mimerkortet samt aktiviteter.
  • Sponsringssamarbeten ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av Mimer som ansvarsfull hyresvärd och viktig samhällsbyggare i Västerås.
  • Vi eftersträvar balans mellan idrott, kultur och samhälle.
  • Vår ambition är långa samarbeten, men vi skriver endast avtal för ett år i taget.

Ett fåtal landsomfattande välgörenhetsorganisationer får varje år bidrag från Mimer.

 

Mimerkortet

Varje år arrangerar vi aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners. Inom konceptet Sommarkul ryms en mängd aktiviteter för barn och ungdomar. Vi erbjuder också rabatter med Mimerkortet på entréer till sportevenemang, båtresor och besök på sevärdheter och attraktioner. Kortet får alla våra hyresgäster.

Mimerkortet

 

BRIS logga         Naturskyddsföreningen