Social upphandling

Miljökrav på tjänster har under en längre tid ingått som en naturlig del vid upphandlingar. Sociala krav på varor och tjänster är däremot något nytt. Fler och fler offentliga företag och institutioner börjar ställa krav på att leverantörerna ska följa deras krav på bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Denna sociala aspekt lägger även vi på Mimer in vid upphandlingar. Vi har sedan början av 2015 lagt in krav i vår inköpspolicy på att även social hänsyn ska tas.

Kontakta gärna vår upphandlare för att få mer information om sociala krav vid upphandlingar:

Vår upphandlare