Hålla rent hemma

Det finns många saker som man kan göra själv i sin bostad. Här får du några praktiska råd på hur du tar hand om din lägenhet, på ett bra och säkert sätt. Om du är det minsta osäker – kontakta vår felanmälan.

För tips på hur du städar miljövänligt – klicka här

Vitvaror och el

Rengör spisen
Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Kom ihåg att dra ut spisen och dammsuga eller sopa bakom den.

Kylskåp och frys
Var rädd om bruksanvisningen för vitvarorna. De innehåller bra råd om skötsel och felsökning. Läs bruksanvisningarna när du flyttar in och lämna dem kvar när du flyttar så att nästa hyresgäst får dem. Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt all is tina av sig själv - använd inga vassa föremål för att ta bort den. Samla upp smältvatten i en balja.

Rengör köksfläkten
Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden. Diska det i varmt vatten med ett milt diskmedel eller använd diskmaskinen. Om du har kolfilterfläkt bör du byta kolfilter en gång per år. Kolfilter finns att köpa i större varuhus eller vitvaruaffärer. Är du osäker på vilken sorts fläkt du har ska du fråga din kvartersvärd. Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska och allt matos sprids i lägenheten. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum så fungerar ventilationen bättre.

Installera disk- eller tvättmaskin
Se till att disk- och tvättmaskinen står på vattentätt underlag. Maskinerna måste anslutas till jordat uttag. Alla anslutningar av el, vatten och avlopp måste göras av fackman.

Byta proppar och andra elinstallationer
Du byter själv säkringar. Leta rätt på den trasiga säkringen, skruva ur den felaktiga proppen och ersätta den med en ny. Du ser att en propp gått sönder när den lilla, runda färgmarkeringen lossnat. Sätt alltid tillbaka en ny propp med samma färgmarkering som den trasiga. I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå i uppfällt läge.

Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Hemförsäkringen gäller inte om det börjar brinna på grund av en felaktig installation. Du får själv byta lampor och lysrör, vägguttag, strömbrytare samt ansluta och byta ljusarmaturer i torra utrymmen. Elutrustning som används utomhus, exempelvis balkongbelysning, måste vara godkänd för utomhusbruk. Eventuell infravärme måste vara fast installerad med strömbrytare.

Ventilation och vatten

Kontrollera och gör rent ventilerna - det är viktigt att ventilerna inte är igentäppta av damm. Håll ett tunt papper över frånluftsventilen. Om papperet sitter kvar med hjälp av utsuget fungerar ventilationen. Om inte, ta kontakt med vår felanmälan. Ventilerna måste hållas rena. Använd en vanlig smal målarpensel eller elementpensel vid rengöring. Frånluftsventiler hittar du vid taket i kök och badrum. Tilluftsventilerna är placerade vid taket eller bakom elementen. Tilluftsventiler är fast inställda och får inte ändras, för då kommer ventilationssystemet inte att fungera som det ska. Du kan lossa ventilerna på två sätt:

  • genom att vrida dem motsols och dra ut dem 
  • genom att dra dem rakt ut

Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då i stället att peta fram dammet med en ståltråd. Sedan kan du dammsuga och torka ventilen så gott det går.

Rensa diskbänk och vattenlås
På de flesta diskbänkar finns en skruv på silen. Genom att skruva bort silen kan man komma åt att rensa bort föremål som hamnat där. Passa även på att skrubba rent med en borste. Om ett vattenlås har plockats isär för rengöring, var mycket noga med att kontrollera tätheten när det monterats ihop. Spola rikligt med vatten och kontrollera att det är helt tätt i samtliga gängor. Det är mycket viktigt att det är tätt på undersidan av diskbänken!

Rensa i avloppet
Om du får stopp i avloppet, försök att lossa det avfall som sitter i vägen. Går inte det så måste du snarast anmäla felet till din kvartersvärd. Ta, med jämna mellanrum, bort hår och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho för att undvika att avloppet täpps till. Använd aldrig kemiska preparat som till exempel lut för att rengöra avloppet!

Rengör golvbrunnen
I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp och dålig lukt. Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort. Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd. Spola brunnen med handduschen och torka av. Sätt fast gallret igen.

Om toaletten rinner
Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det fortsätter att rinna ska du göra en felanmälan.

Lampor, luckor och beslag

Byta lampor och lysrör
Lampor och lysrör är förbrukningsvaror som du själv ska byta. Trasiga lysrör byter du genom att vrida lysröret ett kvarts varv. Kom ihåg att även byta glimtändare när du byter lysrör. Ta med lysröret och glimtändaren till affären, så du är säker på att få nya som passar. Dessutom tar affären hand om de uttjänta sakerna.

Skruva beslag
Då och då händer det att beslagen på köksluckor, kökslådor och garderober känns lösa. Det ordnar du enkelt själv genom att med en skruvmejsel dra åt skruvarna på insidan.