Störningar

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Men människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om.

Blir du störd, så ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om grannen ändå inte upphör att störa dig, kontakta vår felanmälan. Exempel på störningar kan vara:

  • Någon spelar musik på mycket hög volym. 
  • En hund skäller högt och länge. 
  • Någon duschar eller tappar upp vatten mitt i natten. 
  • Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen. 
  • Någon använder tvättmaskin nattetid.

Jouren - om inget annat hjälper

Är störningen kraftig och inträffar på kvällen eller helgen, så kan du ringa Jouren telefon 021-39 70 70. Tala om namn, adress och telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. En hyresgäst som återkommande stör sina grannar kan förlora rätten till lägenheten.