Brandsäkerhet

Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem. Därför är det viktigt att du inte förvarar saker i trapphuset, minskar vanliga brandrisker och att du har rätt skydd i din lägenhet.


Testa din brandvarnare

I varje bostad ska det finnas minst en brandvarnare. En brandvarnare som fungerar räddar liv om det börjar brinna. Du behöver själv prova regelbundet om brandvarnaren fortfarande fungerar. Saknar du brandvarnare måste du göra en felanmälan.

Så här gör du:


Brandvarnaren ska tjuta när du trycker på knappen. Illustration: MSB

Tryck på knappen på din brandvarnare i några sekunder – tjuter den till fungerar den som den ska. Låter det inget behöver den bytas ut. Kontakta i så fall Mimers felanmälan på 021-39 70 90 eller gör en felanmälan på Mina sidor.

Bidra till säkra trapphus och loftgångar

Som ansvariga för våra hyresgästers säkerhet är vi skyldiga enligt lagen om skydd mot olyckor att säkerställa att trapphus och loftgångar är fria från hindrande och brännbara föremål. Det innebär att utrymningsvägar som trapphus och loftgångar inte får användas som förvaringsplats. Det gäller exempelvis barnvagnar, möbler, tidningar, kartonger och skohyllor. Men även dörrmattor, blommor, skyltar och dörrkransar.

Vad händer med det som inte städas undan?
Det som inte plockats bort tar vi hand om och förvarar det i tre månader, sedan kastar vi det. Saknar du något kan du hämta ut ditt föremål. Kontakta vår felanmälan på Mina sidor eller 021-39 70 90, så hjälper de till. Det kostar 300 kr att hämta ut ett föremål. Kostnaden läggs på hyran.

    


Det ska det vara helt fritt från saker i ditt trapphus och loftgång. Illustration: MSB


Minska vanliga brandrisker

Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränder i hemmet. Här är några sätt att minska vanliga brandrisker hemma:

Ha inte saker som kan börja brinna nära eller på spisen. Gå inte ifrån spisen påslagen om du lagar mat. Installera gärna en spisvakt.

          

Aska och rester från en öppen spis eller grill ska förvaras i en metallburk med lock. Släng aldrig varm aska direkt i soppåsen.

      

Släck ljus om du lämnar rummet. Lämna aldrig levande ljus obevakade. Placera inte levande ljus nära saker som kan börja brinna.

Elektriska element och andra uppvärmningsanordningar kan orsaka brand i saker som är för nära.

Illustrationer: MSB

 

Använd inte utrustning med trasiga kontakter eller klämda sladdar.

 


En billig livförsäkring är att ha en brandsläckare hemma. En pulversläckare på 6 kg passar bäst. Ha gärna en brandfilt också.


Handla rätt: Rädda - Varna - Larma - Släck

Om du upptäcker en brand:

  • Rädda och varna andra som kan vara i fara.
  • Ring 112 och larma.
  • Släck branden om du tror att du klarar det.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd inte hissen.

         

 
Illustration: MSB