Mimers miljöarbete

Vi vill vara med och leda utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle där vi minimerar vår klimatpåverkan samtidigt som vi verkar för en positiv samhällsutveckling. Som Västerås största hyresvärd har vi både ett ansvar och en möjlighet att påverka vår omgivning genom kloka val vid byggnation, förvaltning och uthyrning. Vår högsta önskan är att våra hyresgäster ska känna att de gör ett bra miljöval när de bor hos oss! 

Bostaden är en viktig del av vår vardag och våra liv, här vi vill leva och trivas. Vi på Mimer arbetar för att göra boendemiljön sund och trygg samtidigt som vi vill minimera vår påverkan på miljön och klimatet. Att arbeta med miljöfrågor är ett ständigt pågående arbete och vi är långt ifrån färdiga.