Mimers miljöpolicy

Vi på Mimer strävar efter att i hela verksamheten bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Genom ständig förbättring arbetar vi för att minska verksamhetens miljöpåverkan samtidigt som kunderna erbjuds ett sunt, tryggt boende och en god yttre miljö för rekreation och trivsel.

För att minska vår miljöpåverkan arbetar vi med att:

  • med god marginal följa lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet
  • ta miljöhänsyn vid inköp av såväl varor som tjänster samt ställa miljökrav på entreprenörer och leverantörer
  • aktivt arbeta för en effektivare energianvändning samtidigt som vi strävar mot egenproducerad energi i den mån det är tekniskt och ekonomiskt möjligt
  • låta det dagliga arbetet genomsyras av kretsloppstänkande och på så sätt minska uppkomsten av avfall i verksamheten
  • informera och utbilda våra medarbetare till förståelse och engagemang i miljöfrågor så att de aktivt kan bidra till en hållbar utveckling
  • ge våra kunder information och kunskap om boendets miljöpåverkan samt verktyg och stimulans att minska densamma.