Gröna Hem - ett avtal för framtiden

Intresset för miljö- och klimatfrågor ökar hos allmänheten och vi vet att många av våra hyresgäster vill leva och bo miljösmart, det gillar vi! Vi vill också att så många som möjligt engagerar sig i ett hållbart, miljösmart boende. Därför lanserar vi nu vårt gröna avtal; Gröna Hem – ett avtal för framtiden. Med ett grönt avtal vill vi tillsammans med hyresgästerna minska vår gemensamma klimat- och miljöpåverkan.

Inledningsvis lanserar vi Gröna Hem i ett av våra bostadsområden som ett pilotområde, därefter kommer erbjudandet gå ut till samtliga hyresgäster.

Avtal och utbildning

Avtalet är ömsesidigt vilket för hyresgästen innebär ett löfte om att göra det den kan för miljön i sin vardag som till exempel att källsortera, hushålla med energi och tvätta miljösmart. Vi på Mimer lovar att göra det vi kan för att underlätta för hyresgästen att leva miljösmart till exempel genom tillhandahålla miljöbodar och löpande informera och utbilda i olika miljöfrågor.

Avtalet är digitalt och kommer att gå ut till alla inflyttande hyresgäster. Innan hyresgästen kan teckna avtalet Gröna Hem måste den genomgå en webbaserad hållbarhetsutbildning. Utbildningen tar cirka 15 minuter och ger kunskap i hållbarhetsfrågor samt många miljösmarta tips och råd att använda i vardagen. Efter utförd utbildning kan hyresgästen tacka ja till att teckna ett grönt avtal, även det är digitalt.

Gröna Hem-paket

Som tack för visat engagemang och vilja att leva och bo miljösmart får hyresgästen ett Gröna Hem-paket. Det innehåller bland annat en matavfallskorg, sorteringskasse för elavfall och en miljötratt för att samla in matolja, praktiska prylar som gör det lättare att vara miljösmart i vardagen. Gröna Hem-paketet innehåller även erbjudanden från våra samarbetspartners som i dagsläget är VL, Mälarenergi, Sunfleet och Västerås stads energi- och klimatrådgivning.

   Välkomstpaketet som hyresgästen får när hen går med i Gröna MImer

Gröna Hem-besök

När hyresgästen skriver på avtalet och går med i Gröna Hem erbjuder vi ett Gröna Hem-besök. Besöket är till för att hitta uppenbara energitjuvar eller sådant som enkelt kan förbättras för att få ett miljösmart boende. Det kan till exempel vara droppande kranar som behöver åtgärdas eller fönster och dörrar som behöver tätas. Hyresgästen väljer själv om den vill ha ett hembesök eller inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Gröna Hem, logotyp