Miljöbyggnad - miljöcertifiering av våra byggnader

Miljöbyggnad är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inneklimat och material. Det är utvecklat för att värna om människors hälsa och vår miljö. Med hjälp av Miljöbyggnad får vi som fastighetsägare ett kvitto på att byggnaden har bra miljöegenskaper och ett sunt inneklimat.

Alla våra nya byggnader byggs enligt Miljöbyggnad nivå silver vilket innebär att de uppfyller framför allt kraven på mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

Läs mer om Miljöbyggnad


 

Miljöbyggnads logga


Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council (SGBC) är organisationen som står bakom Miljöbyggnad. Det är en ideell förening och ägs av medlemmarna: 155 företag och organisationer inom svenska bygg- och fastighetsbranschen. Här är givetvis Mimer en av medlemmarna.

Det här är Sweden Green Building Council


 

Swedish Green Building Councils logga

 


Mimers nyproduktionsprojekt ingår i en del av Västerås stads satsning på gröna obligationer. Gröna obligationer innebär att Västerås stad lånar pengar för att finansiera gröna projekt i flera av stadens bolag, bland annat i Mimer. Läs mer om dem här:

 Gröna obligationer