Förtur till bostad

Vi kan i särskilda fall ge medicinsk förtur till en bostad. Du kan skriftligen ansöka om förtur om du uppfyller kraven för medicinsk förtur.

Grundkrav för att kunna ansöka om förtur

Du ska:

 • vara hyresgäst hos Mimer (gäller medicinsk förtur)
 • stå i vår bostadskö
 • själv försökt lösa din boendesituation

Du ska dessutom uppfylla våra grundkrav för att få hyra bostad:

 • vara myndig
 • ha ett svenskt personnummer
 • får inte ha någon skuld till Mimer eller annan hyresvärd (gäller från och med 1 september 2015)
 • får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna (gäller från och med 1 september 2015)
 • måste vid kontraktsskrivning ange vilket hemförsäkringsbolag du tänker anlita
 • du som innehar hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten
 • antal personer som ska bo i lägenheten bör vara rimligt i förhållande till lägenhetens stor­lek (se specifikation i grundkraven)
 • enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Mimer

Giltiga skäl för medicinsk förtur

För att få medicinsk förtur ska du vara hyresgäst hos Mimer. Du måste ha ett läkarintyg eller motsvarande intyg som påvisar en permanent funktionsnedsättning och begränsad rörlighet vilket ställer särskilda krav på lägenheten och därmed behov av bostadsbyte. Dina medicinska förutsättningar ska ha förändrats under boendetiden och ditt nuvarande boende ska inte kunna användas eller anpassas. Du kommer att bli erbjuden en lägenhet som matchar ditt fysiska funktionshinder.

Att ansöka om förtur

För att ansöka om förtur behöver du fylla i och skicka in vår förtursblankett samt bifoga ett intyg som styrker dina skäl. På förtursblanketten behöver du även lämna relevant information om din situation, så att vi kan erbjuda lägenheter som svarar mot dina primära behov. En ofullständig ansökan kan vi inte behandla utan skickas tillbaka och du måste därefter skicka in en ny ansökan.

Din förtursansökan kan lämnas på vårt kundcenter, skickas per brev till Kundcenter, Torggatan 4, 722 15 Västerås eller mejlas till fortur@mimer.nu.

Exempel på skäl som ofta anges men som inte innefattas av Mimers förtur:

 • Skilsmässa/separation
 • Bostadslöshet
 • Vantrivsel
 • Att du upplever dina grannar eller din omgivning som störande
 • Ekonomiska skäl
 • Trångboddhet

Förtursblanketter

Blankett för Medicinsk förtur
 

Så här behandlas och bedöms förtursansökningar

Förtur är ingen akut lösning. Har du beviljats förtur innebär det inte att du får en bostad direkt eller att du är garanterad en bostad. Du bör själv aktivt söka bostad under tiden du väntar. Din förtur kan inte användas för att få en lägenhet via den ordinarie kön.

En förtursgrupp tar emot och behandlar din ansökan, vilka träffas i regel en gång per månad. Förtursgruppen gör bedömning utifrån din ansökan och de intyg som du har skickat in, det är därför viktigt att du lämnar in all relevant information till oss när du skickar in din ansökan. Eventuellt begär vi in kompletterande uppgifter och personal som arbetar med lägenhetsanpassningar kan komma att besöka dig. I vissa fall tar vi kontakt med de personer som skrivit dina inlämnade intyg.

En beviljad förtur är giltig till dess att du får ett erbjudande förutsatt att du fortfarande uppfyller kraven för förtur. Tackar du nej till en erbjuden lägenhet är din förtur förbrukad. Det finns inga godkända skäl att tacka nej då vi har erbjudit en lägenhet som uppfyller de grundläggande behov som du har angett och styrkt i din ansökan.

Om du har fått nej på din ansökan så kan du inte överklaga. Om din situation förändras är du välkommen att skicka in en ny ansökan.