Villkor för att hyra lokal

Val av hyresgäst görs utifrån lämplighet, det vill säga inte baserat på köpoäng. Följande kriterier ska uppfyllas:

  1. Det ska finnas underlag för att verksamheten ska bära sig.
  2. Ingen liknande verksamhet i en annan mimerlokal ska finnas i nära anslutning till aktuell lokal.
  3. Lokalen ska vara anpassad för verksamheten (till exempel med avseende på storlek, ventilation, brandsäkerhet, med mera).
      


Karlfeldtsplatsen, Skallberget

Karlfeldtsplatsen på Skallberget

Söker du kontors- eller butikslokal?

Kontakta vår lokalsamordnare Kristoffer Karlsson
E-post: kristoffer.karlsson@mimer.nu
Telefon: 021-39 72 23