Uppsägningstid

Vid uppsägning av lägenhetskontrakt är uppsägningstiden tre (3) hela kalendermånader vid de flesta tillfällen.

Undantag från ovanstående regel är följande:

  • Vid intern flytt där du som nuvarande hyresgäst får ett nytt kontrakt hos oss erbjuder vi dig möjligheten att välja två hela kalendermånader som uppsägningstid.
  • Vid dödsfall är uppsägningstiden en hel kalendermånad för personens dödsbo. Dödsfallsintyg med tillhörande släktutredning ska uppvisas, dessutom ska uppsägningen som lämnas in vara påskriven av samtliga dödsbodelägare.
  • Vid flytt till service-/äldreboende är uppsägningstiden en hel kalendermånad.
  • För korttidskontrakt är uppsägningstiden en hel kalendermånad.

Då du vill säga upp din lägenhet vill vi att du skickar in ifylld uppsägningsblankett, ”Uppsägning av lägenhet”. Vi tar emot uppsägningar på följande sätt:

  • inskickad blankett via post
  • på vårt kundcenter (ID-kontroll görs)
  • via mejl där ifylld blankett är bifogad.

Det är den första vardagen i varje månad som blir startdatum och anger vilken månad som räknas som uppsägningsmånad. Vid uppsägningstillfället kan du välja att förlänga din uppsägningstid med en halv månad och kontraktet upphör då att gälla den 15:e.

Två på kontraktet

Om ni är två som står på kontraktet men en av parterna vill säga upp sin del av kontraktet gäller tre månaders uppsägningstid, om ni inte har kommit överens om något annat. Det här gäller även då den personen som säger upp sin del av avtalet tecknat nytt lägenhetskontrakt hos oss.

Inlämning av nycklar

Nycklar ska lämnas in senast kl 12 första vardagen efter att kontraktet har upphört. Då ska en godkänd städkontroll redan ha genomförts av oss.