Dina skyldigheter

Som hyresgäst har du också en rad skyldigheter gentemot oss som hyresvärd, för att få rätten att hyra och använda lägenheten.

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid. Om du inte betalar hyran i tid, senast sista vardagen i månaden, skickas automatiskt ett inkassokrav ut (enligt 5 § Inkassolagen) av den inkassoleverantör Mimer har avtal med (för närvarande Lindorff och Svea Inkasso). Är hyran fortfarande inte betald efter tre veckor, skickas ärendet vidare till Kronofogden och du riskerar att förlora din bostad. Tänk på att upprepade förseningar med hyresinbetalningar kan innebära att ditt hyresavtal sägs upp. Om du av någon anledning inte kan betala hyran tid, är det viktigt att du genast kontaktar oss. Ett smart sätt att betala hyran på är via autogiro, då beloppet dras direkt från ditt bankkonto, eller via e-faktura.

Ta väl hand om din lägenhet

Du ska ta hand om ditt hem på ett bra sätt – hålla rent och snyggt och vara varsam så att interiören inte utsätts för orimligt slitage.

Stör inte dina grannar

Att bo i lägenhet, innbär att bo nära andra. Ofta har man olika vanor och tidsrytm, därför är det viktigt att ta hänsyn till varandra – både i lägenheten, i trapphuset och på gården. Kom ihåg att du som kontraktsinnehavare även har ansvar för de gäster som besöker dig.

Anmäl omedelbart fel till oss

När något är fel i din lägenhet, t ex om du upptäcker en vattenskada eller skadedjur, så är det din skyldighet att meddela oss fort så att skadan inte förvärras.