Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din lägenhet under en viss tid kan du hyra ut den i andra hand om det finns giltiga skäl. Till exempel kan det vara om du ska studera eller arbeta på annan ort under en begränsad tid.

Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Vid olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att få ditt kontrakt uppsagt och därmed förlora din bostad. Våra tillstånd för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsade och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg. En uppsagd lägenhet kan aldrig hyras ut i andra hand.

Så här gör du om du vill hyra ut i andrahand

För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du skicka in en skriftlig ansökan till oss på Mimer genom att fylla i blanketten för andrahandsuthyrning. Det måste finnas en fullmaktsinnehavare under tiden då andrahandsuthyrningen pågår, vilket ska anges på blanketten. Din andrahandshyresgäst kan inte vara fullmaktsinnehavaren.

Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte. Lämna in din ansökan i god tid. Ansökningarna handläggs i turordning efter ankomstdatum och vi tar kontakt med dig som lämnat in ansökan så fort vi har ett besked att lämna.

Du är fortfarande ansvarig

     

Ansökan om andrahandsuthyrning

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning 
(3 sid)

Det är viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt med den du hyr ut till. Det är du som är förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för störningar och skadegörelse under uthyrningsperioden. En och samma andrahandshyresgäst kan maximalt hyra bostaden i andra hand under två års tid. 

För dig som ska hyra i andra hand

För dig som funderar på att hyra en lägenhet i andra hand bör du känna till att din hyresrelation är med förstahandshyresgästen. Det innebär bland annat att du aldrig kan ta över kontraktet. Om du har störningsanmärkningar hos oss från de senaste sex (6) månaderna, kan vi neka dig ett andrahandskontrakt. Kom ihåg att du kan hyra lägenheten i max två (2) år. 

Det här gäller för våra konceptboenden

Korttidskontrakt kan inte hyras ut i andra hand. Du som är hyresgäst i något av våra konceptboenden (Lätt att Leva och studentlägenheter) och vill hyra ut i andra hand, gäller samma krav för andrahandshyresgästen som för dig. Det vill säga, har du en studentlägenhet som du vill hyra ut i andra hand, måste andrahandsgästen uppfylla samma villkor: Vara studerande på Mälardalens högskola och läsa minst 15 högskolepoäng per termin. 

Läs mer om under Våra grundkrav för att hyra bostad under Sök ledigt

 

Mer information

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i § 40 Hyreslagen (Jordabalken 12 kap.).