Dina rättigheter

Som hyresgäst med gällande kontrakt har du såklart en rad rättigheter. De kan sammanfattas med följande tre punkter:

  • Snabb och professionell service
  • Trygghet och kvalitet i boendet
  • Bra miljö inomhus och utomhus

Vi gör allt vi kan för att uppfylla dina rättigheter som boende hos oss. Om vi inte lever upp till de här punkterna, är vi jätteglada om du meddelar oss det. Ring felanmälan och berätta, eller skicka ett meddelande till oss via vår webbfunktion för hantering av kundsynpunkter - tyck till. Vill du ha återkoppling på de synpunkter du lämnat till oss via Tyck till, så lovar vi dig ett svar inom tre arbetsdagar.