Bostadsbyte (Direktbyte)

Om du vill byta din lägenhet och själv har hittat någon att byta med, måste bytet godkännas av oss på Mimer. Rätten att byta lägenhet gäller för alla som har ett förstahandskontrakt. Du kan byta mot en annan hyresrätt. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad.

Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har "beaktansvärda skäl". Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver en mindre eller större bostad.

För att Mimer skall godkänna bytet fordras att den du vill byta med klarar av hyran och inte har misskött tidigare boende. När du hittat en bytespartner som du kommit överens med, tar du kontakt med vårt kundcenter.

Dina köpoäng raderas vid bostadsbyte

Dina köpoäng raderas när ett nytt lägenhetskontrakt tecknas. Om du vill fortsätta att stå i kö är du välkommen att ställa dig som sökande igen.