Kvarteret Josef

Mimer planerar att bygga om kvarteret Josef på Lilla Nygatan, Alléstigen och Utanbygatan.

Aktuellt i ombyggnationen

Genomfört bomöte
Tack till alla er som kom! På plats var vi 35 hyresgäster och flera representanter från Mimer och Hyresgästföreningen. Vi berättade bland annat om vad som sker inför ombyggnationen, vad som är viktigt att tänka på, den nya hyran och vad hyresgästgodkännande innebär.

>> Läs anteckningarna från mötet (pdf)

Brevutskick
I början av augusti börjar vi skicka ut brev med information om vilka åtgärder vi kommer göra i din lägenhet och i de gemensamma delarna av huset du bor i. Det följer även med ett bofaktablad som beskriver hur din lägenhet kommer se ut efter ombyggnationen. I brevet finns ditt hyresgästgodkännande som du ska fylla i, skriva under och skicka tillbaka till oss i det bifogade svarskuvertet. Kom ihåg att det är två åtgärder du ska godkänna genom att kryssa i de två rutorna.

Vad händer innan byggstart?

Här kan du läsa vad som händer inför byggstarten. Vi är i det skedet som är markerat med fet text.

 • Samrådets förslag på ombyggnationens utformning antogs 14 mars av ett majoritetsbeslut
 • Mimer förbereder underlag inför den kommande hyresförhandlingen
 • Förhandling av hyran med Hyresgästföreningen
 • Bomöte 2: Redovisning av kommande ombyggnation och nya hyran
 • Hyresgästgodkännande
 • Val av inredningspaket och tapet/väggfärg
 • Ordna med ditt tillfälliga boende
 • Rensa förråd, packa och magasinera
 • Flyttlasset går

Hyresgästgodkännande

Sedan ett antal år tillbaka är det lagstiftat att alla hyresgäster skriftligen måste godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen (Jordabalken kapitel 12 §18) finns till för att hyresgäster ska ha möjlighet att påverka en ombyggnation och för att undvika att en fastighetsägare ska sätta igång en renovering utan hyresgästernas vetskap. De hyresgäster som motsäger sig standardhöjningen får pröva sitt ärende i hyresnämnden och hyresgästen måste då kunna ange sakliga skäl till att ombyggnationen inte ska genomföras.

Tidplan

Vi planerar att utföra ombyggnationen preliminärt i följande etapper:

Etapp 1        1 mars 2019    Utanbygatan 4C, 4D, 4E 
Etapp 2    15 april 2019  Utanbygatan 4F, 4G, 4H 
Etapp 3 1 augusti 2019 Lilla Nygatan 3, 1A, 1B 
Etapp 4  15 oktober 2019  Utanbygatan 2B, 4A, 4B 
Etapp 5  1 november 2019        Utanbygatan 2A, Alléstigen 7A, 7B 
Etapp 6  15 januari 2020  Alléstigen 9A, 9B, 11 


Därför bygger vi om

Alla fastigheter behöver under sin livstid genomgå större ombyggnationer för att kunna leva över tid. På Josef innefattar ombyggnationen bland annat att vi byter samtliga elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör. Huset behöver även bli mer energieffektivt så att värmen stannar kvar i lägenheterna. Det åtgärdar vi genom att isolera, byta fönster och dörrar samt sätta in ny ventilation. Kök och badrum kommer genomgå en renovering samt lägenheternas golv, väggar och tak kommer få nya ytskikt.

Läs projektplanen för kvarteret Josef (pdf)

Val av inredningspaket

Du kan välja mellan tre olika inredningspaket för ditt kök och badrum. Paketen är kopplade till två olika prisnivåer. Du kan själv påverka din hyra genom att välja mellan inredningspaketet med lägre prisnivå eller något av de två paketen med lite högre prisnivå.

Varje hyresgäst väljer enskilda färgval för tapetsering, målning och golv för sovrum, hall och vardagsrum enligt valt pakets utformning och utefter framtaget sortiment.

Här kan du läsa mer om de olika inredningspaketen

Ny hyra efter ombyggnationen

När ombyggnationen av din lägenhet är klar kommer du att få en individuell höjning av hyran. Höjningen beror på vilken hyresnivå du har idag och på vilket inredningspaket du väljer. Inför bomötet 29 maj kommer du få ett brev av oss med information om din nya hyra.

Stegvis höjning av din hyra

Den totala höjningen läggs stegvis på din hyra under fyra år. Det innebär att den totala hyreshöjningen inte sker direkt när du flyttar hem igen, utan ökar steg för steg tills den nya hyresnivån är uppnådd. Den första höjningen sker den månad du flyttar tillbaka till din lägenhet. Efter det höjs den var sjätte månad tills den nya hyresnivån är uppnådd.

Vill du bo större eller mindre?

I samband med ombyggnationen har du möjlighet att anmäla intresse om att byta till en större eller mindre lägenhet i området. Är du intresserad av ett lägenhetsbyte behöver du registrera din ansökan på Mina sidor. Om du redan står som sökande, kom ihåg att uppdatera dina uppgifter. Behöver du hjälp med din ansökan går det bra att kontakta vårt kundcenter. Vill du veta mer eller har andra frågor gällande lägenhetsbyte kontakta ombyggnadssamordnaren Katrin Cederborg.

Tillfälligt boende under ombyggnationen

Under ombyggnationen av din lägenhet bor du tillfälligt i en annan lägenhet. Mimer ordnar med flyttfirma som flyttar över allt ditt bohag. Du betalar din hyra som vanligt under tiden du bor i tillfälligt boende. Om hyran i det tillfälliga boendet är lägre än din hyra får du tillbaka mellanskillnaden.

Hyresgästdialog

I oktober 2016 bjöd vi in dig och dina grannar till ett Öppet hus. Då berättade vi om den kommande ombyggnationen och du hade möjlighet att ställa frågor. Tillsammans med Hyresgästföreningen bjöd vi också in till ett samråd, för de som var intresserade av att vara med och påverka vad vi ska göra i huset och er gård.

Samrådsgruppens arbete

Samrådsgruppen består av ett 15-tal hyresgäster, men även av en moderator och representanter från Mimer och Hyresgästföreningen. Under hösten och vintern har vi träffats vid sju tillfällen och diskuterat dessa punkter:

 • Allmänna utrymmen som tvättstugor, källare och förråd
 • Utformning av entréer och trapphus
 • Utformning av gården
 • Material- och färgval
 • Planlösning

Arbetet har resulterat i ett förslag på hur ombyggnationen kan utformas, utöver de nödvändiga åtgärderna. Läs om förslaget här.

 

 

 

 

Kontakta oss gärna:

Mats Hedlund Områdeschef mats.hedlund@mimer.nu, 021-39 71 46 Allmänna frågor

Katrin Cederborg Ombyggnadssamordnare
katrin.cederborg@mimer.nu, 021-39 73 85
Tillfälligt boende och allmänna frågor

Mathias Savander Byggprojektledare
mathias.savander@mimer.nu, 010-615 12 59
Byggdetaljfrågor

Terese Sandberg, Hyresgästföreningen  
Verksamhetsutvecklare
terese.sandberg@hyresgastforeningen.se
010-459 13 49
Frågor om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst

 

