Mimer inför nya parkeringsregler 2018

Under 2018 inför vi förhyrda parkeringsplatser på alla våra bostadsområden. Det gör vi för att täcka de kostnader vi har för underhåll och skötsel av parkeringsplatserna. En effekt av det blir att vi lättare kommer kunna bevaka felparkerade bilar.

I tabellen nedan ser du när de nya reglerna börjar gälla i våra områden. På Skälby och Vetterstorp inför vi reglerna när respektive ombyggnation är helt klar. Du kommer få information i god tid om när det börjar gälla hos dig.

1 februari      1 april             1 maj         1 juni 1 oktober
Bäckby Fredriksberg   Vallby  Centrum Skälby
  Råby   Gideonsberg  
      Gryta  
      Haga  
      Hökåsen  
      Jakobsberg  
      Kristiansborg  
      Lillåudden  
      Malmaberg  
      Nordanby äng  
      Oxbacken  
      Pettersberg  
      Skallberget  
      Skiljebo  
      Skultuna  
      Stentorpet  
      Vega  
      Viksäng  
      Öster Mälarstrand  

 

Varför Mimer inför parkeringsavgifter

Att sköta parkeringsplatser kostar pengar. Hyrorna från parkeringsplatserna kommer användas för skötsel och underhåll av parkeringarna, som till exempel skottning, sandning, och målning.

Genom att införa förhyrda parkeringsplatser kommer vi lättare kunna bevaka felparkeringar och obehöriga bilar kan inte lämnas på parkeringen. Vi hoppas att en effekt på det är att våra hyresgäster ska känna en ökad trygghet genom att ha sin egen plats, men även veta vem som parkerar bredvid.

Det här kommer gälla för våra hyresgäster

De som har behov av en parkering kommer behöva hyra en plats. För de som redan hyr en parkeringsplats kommer hyran att justeras enligt tabellen nedan. För besökare kommer det finnas avgiftsbelagda besöksparkeringar i alla våra områden. Det kommer dessutom finnas handikapplatser för besökare som är avgiftsfria (kräver handikapptillstånd).

Varje hushåll får hyra en parkeringsplats. Finns det gott om platser är det möjligt att hyra fler.

Nya hyror för parkeringsplatser

Hyrorna för våra parkeringar kommer se ut så här i våra tre zoner (A, B och C):

  Zon A  Zon B  Zon C
Parkeringsplats utan el  550 kr  250 kr  150 kr 
Parkeringsplats med el  650 kr 350 kr 250 kr 
Garage 900 kr 700 kr 600 kr
MC-garage 550 kr 450 kr 350 kr 
Carport 650 kr 550 kr 450 kr 


Avgiften är högre i centrumnära lägen eftersom markkostnaden är högre där. Det har även att göra med utbud och efterfrågan – i centrumnära lägen går det fler människor på färre parkeringsplatser. Ju längre ut från centrum du kommer desto lägre blir avgiften.

Att hyran på garage är högre beror på att de har högre underhållskostnader för exempelvis målning och reparation av portar.

Zonerna innehåller följande områden:

Zon A     Zon   Zon C   
Centrum   Gideonsberg   Bäckby
Lillåudden    Haga    Fredriksberg
Öster Mälarstrand   Hemdal   Gryta
    Jakobsberg   Hökåsen
    Kristiansborg   Råby
    Malmaberg   Skultuna
    Nordanby äng   Skälby
    Oxbacken   Vallby
    Pettersberg    
    Skallberget    
    Skiljebo    
    Stentorpet    
    Vega    
    Vetterstorp    
    Viksäng    

 

Mer om våra parkeringar

Mer om att hyra parkeringsplats

Västerås stads parkeringar

 

Tidigare artiklar i Faktakollen

2018-05-25 Därför tar vi betalt för våra parkeringar

2017-12-22 Försäljning, överlåtelse av Bäckby och Skallberget

2017-12-05 Mimer inför nya parkeringsregler 2018

2017-10-18 Angående VLT:s artikel om standarden i Mimers i lägenheter

2017-09-28 Kommentar till påståendet att bidrag betalar många hyror (P4)

2017-08-31 Kommentar till hyresnivåer för nybyggnationer i Västerås (vlt) samt rykten i sociala medier kring bostadsupplåtande i Mimers nybyggnationer