Angående VLT:s artikel om standarden i Mimers i lägenheter (2017-10-18)

Vi har och tar fullt ansvar för att våra fastigheter är hela och att de fungerar som de skall.
Fel som uppstår under boendetiden kan hyresgästen anmäla på ett enkelt sätt till vår felanmälan, via telefon eller webb. Vi tar emot och åtgärdar cirka 3 700 felanmälningar varje månad. Dessa anmälningar åtgärdar vi utan dröjsmål och vi får högt betyg på denna service i vår årliga kundundersökning.

Underhåll

Vi strävar efter att underhålla och reparera våra fastigheter på ett ansvarsfullt sätt så att vi förebygger fel och håller fastigheterna i gott skick.  Totalt satsar vi cirka 500 miljoner årligen på detta. I år fördelar vi våra insatser så här:

Ombyggnad (helhetsgrepp i ett hus) 305 miljoner
Underhåll (planerat årligt inre och yttre underhåll) 101 miljoner
Reparationer (när något gått sönder) 58 miljoner
Vattenskador 22 miljoner

Standard

Mimer äger och förvaltar 11 500 lägenheter som är byggda under väldigt många år. Det finns och ska finnas skillnader i standard mellan dessa vilket också återspeglar sig i hyresnivån. Äldre lägenheter som inte är ombyggda har betydligt lägre hyra än nyare lägenheter. Vi underhåller alla våra lägenheter så att de tekniskt fungerar som det är tänkt.

Skick

Mimers hyresgäster får precis som bostadsrättsinnehavare och villaägare bestämma över när och hur ytskikten i bostaden skall åtgärdas. Hur ofta och hur mycket pengar de vill lägga på målning och golvbyten tycker vi att hyresgästen bäst avgör själv. Vill man så kan man antingen måla själv, ta hjälp av egna hantverkare eller nyttja vårt plusvalsystem. Värdesätter man en lägre hyra mer än nya tapeter så avstår man från att tapetsera.

Plusval och tillval

Inom Mimer har vi ett underhållssystem vi kallar Plusval som vi har utvecklat tillsammans med Hyresgästföreningen. Det innebär att våra hyresgäster bara betalar för det underhåll de själv väljer att göra exempelvis målning, tapetsering och golvläggning. I gengäld får hyresgästen en lägre grundhyra. Det innebär att hyresgästen får pengar över till annat och kan välja själv mellan att ha en lägre grundhyra eller prioritera underhållsåtgärder.

Som hyresgäst har man även möjlighet att höja standarden i sin lägenhet. Genom Tillval kan hyresgästen välja till exempelvis diskmaskin, spiskåpa, tvättmaskin eller torktumlare, om rätt förutsättningar finns i lägenheten. Hyresgästen ansvarar för att produkterna sköts om på rätt sätt och vi på Mimer ansvarar för underhåll, service och eventuella utbyten. En standardhöjande åtgärd höjer lägenhetens grundhyra, eftersom värdet på lägenheten höjs när standarden ökar.

Vad tycker hyresgästerna?

83,3% total nöjdhet med vår service (serviceindex).
89 % av hyresgästerna tycker att de får hjälp från Mimer när de behöver det.
79% av hyresgästerna bedömer lägenhetens standard (produktindex) som bra eller mycket bra.

Sätts dessa siffror i jämförelse med andra allmännyttiga bostadsbolag i samma storlek så är vi bland de bästa i landet.

Tidigare artiklar i Faktakollen

2018-05-25 Därför tar vi betalt för våra parkeringar

2017-12-22 Försäljning, överlåtelse av Bäckby och Skallberget

2017-12-05 Mimer inför nya parkeringsregler 2018

2017-10-18 Angående VLT:s artikel om standarden i Mimers i lägenheter

2017-09-28 Kommentar till påståendet att bidrag betalar många hyror (P4)

2017-08-31 Kommentar till hyresnivåer för nybyggnationer i Västerås (vlt) samt rykten i sociala medier kring bostadsupplåtande i Mimers nybyggnationer