Beställning och leverans

Plusval beställs genom vår webbaserade Plusvalsbutik. Vi rekommenderar att du alltid känner på materialen i verkligheten, då färgåtergivningen på datorn inte alltid stämmer. Om du är ute efter en tapet som inte finns i vårt sortiment kan du välja en annan hos vår samarbetsparner Caparol.

Produkter utanför vårt sortiment betalar du vanligen extra för. Om du väljer en annan tapet, måste du skriva i ett faktureringsunderlag hos Caparol där du godkänner den extra kostnaden för tapetrullarna.Tänk på att om du inte slutför din beställning i Plusvalsbutiken så ligger ändå dina val kvar i en månad.  

 

Beställ här! Plusvalsbutiken

Plusvalsbutiken hittar du som inloggad på Mina sidor

Så här går det till

Några dagar efter din webbeställning får du ett brev från oss som bekräftar din beställning och anger vilken hantverkare som ska utföra jobbet. Från och med detta brevs ankomst tar det 5-10 veckor innan ditt Plusval är klart, beroende på vad du beställt. Är det flera hantverkare som ska in och utföra jobb, så samordnar de det så gott de kan. Hantverkaren som fått uppdraget att utföra jobb i din lägenhet ringer dig för att bestämma tidpunkt för arbetet.

När arbetet är utfört och vi fått det bekräftat från hantverkaren, kommer du att få en ny rad på din hyra där Plusval är angivet. Inom två månader efter att ditt arbete utförts kommer vi också att skicka ut en enkät till dig, där vi gärna vill ha dina synpunkter på hur nöjd du är med din beställning av Plusval. Detta för att vi ska säkerställa kvalitén på utförda jobb.

Reklamation

Om du är missnöjd med resultatet av ditt Plusval - vänd dig omedelbart till vårt kundcenter så skickar vi ut en Mimermedarbetare att kontrollera att det utförda arbetet uppnår våra kvalitetskrav. Vi gör kontinuerliga stickprov på utförda Plusval inom vårt fastighetsbestånd, för att se till att våra hantverkare lever upp till våra krav på kvalitet. Allt för att säkerställa snygga lägenheter och nöjda kunder.