Priser och betalning

Den summa du kan köpa Plusval för och som blir ett tillägg på din hyra, varierar med storleken på lägenheten. Här nedan ser du de olika beloppsgränserna.

  • 1 rum & kök, max 600 kr/mån
  • 2 rum & kök, max 700 kr/mån
  • 3 rum & kök, max 800 kr/mån
  • 4 rum & kök, max 900 kr/mån
  • 5 rum & kök eller större, max 1000 kr/mån

Avbetalningstider

Tapeter har en avbetalningstid på 5 år, golv och köksluckor 8 år.

Kontantbetalning

Om du inte vill ha ditt Plusval som ett tillägg på hyran, så går det förstås bra att betala kontant. Välj då kontantbetalning i samband med att du skickar din beställning.

Tillgodocheck

Har du en tillgodocheck, så signerar du den och skickar in den till oss i samband med din beställning av Plusval. Summan av tillgodochecken kommer då att dras av från kostnaden för ditt nya Plusval.

Plusvalspremie

Om du bott i tio år i samma lägenhet får du en Plusvalspremie. Signera checken och skicka den till oss i samband med din beställning av Plusval. Läs mer om Plusvalspremien.

Prisnivåer på tapeter och golv

För att du ska ha stor valfrihet vad gäller valet av tapeter och golv, har vi delat in vårt sortiment i två olika nivåer, där prisnivå 1 är billigast och prisnivå 2 lite dyrare. Prisnivå 2 har en annan materialkostnad (till exempel ett högre pris per tapetrulle), vilket gör att de får en högre kostnad per månad. Vill du ha fondvägg kan du välja en tapet i samma prisnivå utan extra kostnad. Väljer du en fondvägg ur en annan prisnivå än huvudtapeten, får du betala för den extra kostnaden per rulle. Vi fakturerar dig den extra kostnaden efter att målaren slutfört arbetet i din lägenhet.