Besiktning

Vi vill alltid göra två besiktningar av lägenheten du flyttar till. Först gör vi en avflyttningsbesiktning en tid innan utflytt, sedan en städkontroll när lägenheten är tömd och städad. Avflyttningsbesiktningen görs alltid, medan städkontrollen bara görs när vi på Mimer sköter nyckelbytet mellan hyresgästerna. Om du får nycklar direkt från föregående hyresgäst genomför vi ingen städkontroll. Då tar du själv över ansvaret för att godkänna städningen och kan inte få städhjälp via oss om du är missnöjd med den förre hyresgästens städning. Därför rekommenderar vi att vi på Mimer hanterar nyckelbytet.

Avflyttningsbesiktningen

Avflyttningsbesiktningen sker en tid innan den tidigare hyresgästen flyttar ut. Då finns oftast möbler kvar, men vi noterar skador och anmärkningar vi ser. Besiktningsprotokollet finns i lägenheten när du flyttar in. Är det något vi missat vid besiktningen finns det gott om tid att gå igenom besiktningsprotokollet vid välkomstbesöket, som kvartersvärden bokar in med dig när du har flyttat in. Då kan eventuella problem lösas snabbt och effektivt.