Brandsäkerhet

Läs igenom foldern "Brandskydd hemma" och gå till sidan "Att bo hos Mimer/Brandsäkerhet"
för mer information om hur du kan skydda dig och dina grannar mot brand.

En brand är något som ingen vill vara med om, därför är det viktigt att:

  • Minska vanliga brandrisker

  • Ha fungerande brandvarnare och brandsläckare

  • Handla rätt ifall det börjar brinna:
    Rädda - Varna - Larma - Släck