Skador

Om det finns någon skada, exempelvis om din katt har rivit sönder en tapet eller barnkammarväggen har klotter som inte kan tvättas bort så får du åtgärda felet eller betala den kostnad som uppstår vid reparation. Det här gäller inte normalt slitage. Eftersom avvikelser finns protokollförda drabbas du aldrig av kostnader för någon skada som en tidigare hyresgäst har orsakat.